<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d17687906\x26blogName\x3dSefalet+G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sefalet.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sefalet.blogspot.com/\x26vt\x3d3783027013235974819', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pazartesi, Haziran 26, 2006

Seyreyle Dünyayı

Aşağıdaki satırları arama motorunda yazıp arattığınızda karşınıza pek çok adres çıkacaktır.Bu çıkan adresler, genel ağda yayın yapan sayısız kamerayı bulmanızı sağlayacak.Bu kameralar herhangi bir yere doğrultulmuş olabilir.Hatta bazılarına müdahale etmeniz ve kamerayı değişik açılara getirme imkanınız bile mümkün.İnsanlar gerçekten ilginç yerlere kamera koyabiliyor.Bu arada karşınıza çıkan kamera görüntülerinin dünyanın neresinde olduğunu öğrenmek için IP üzerinden iz takibi yapan yazılımları kullanabilirsiniz (örneğin Neotrace gibi).Bu yazının yorum kısmında ilgi çekici bulduğum kamera adreslerini paylaşacağım, dileyen katkıda bulunabilir.İyi seyirler.


inurl:"ViewerFrame?Mode="

inurl:"axis-cgi/mjpg"

"powered by webcamXP" "Pro|Broadcast"

(intitle:"VisionGS Webcam Software")|(intext:"Powered by VisionGS Webcam") -showthread.php -showpost.php -"Search Engine" -computersglobal.com -site:golb.org -site:chat.ru -site:findlas

inurl:indexFrame.shtml Axis

camera linksys inurl:main.cgi

intitle:liveapplet inurl:LvAppl

"Display Cameras" intitle:"Express6 Live Image"

intitle:"active webcam page"

intitle:"EvoCam" inurl:"webcam.html"

intitle:"Live View / - AXIS"

intitle:"my webcamXP server!" inurl:":8080"

intitle:"toshiba network camera - User Login"

(intext:"MOBOTIX M1" | intext:"MOBOTIX M10") intext:"Open Menu" Shift-Reload

intitle:"Live View / - AXIS" | inurl:view/view.shtml^

inurl:"ViewerFrame?Mode="

intitle:"WJ-NT104 Main Page"

site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com

intitle:snc-z20 inurl:home/

intitle:snc-rz30 inurl:home/

tilt intitle:"Live View / - AXIS" | inurl:view/view.shtml